Team elementer

Team elementer

Som navnet allerede siger, er teamwork i centrum på team-banen. F.eks. kan du på ”Team Island Banen” alene eller sammen med en anden person, krydse de ophængte platforme, mens resten af holdet sørger for stabilitet af platformen nede på jorden. De øverste tovelementer i team-området består af en tovbro, rebsstige, catwalk, såsom en klatrevæg og en væg til at fire sig ned af samt en multinewalk. Oplevelsespædagogik: Vores teamområde er tænkt som træning til skoleklasser, firmaer, grupper og andre institutioner.

De nederste Elementer

De nederste Elementer består af en rundtur hen over teamvippen, wall og Mohawk Walk. Her har personer med højdeskræk mulighed for at tumle sig. Dette område er for tiden under opførelse.